O nás

"we have brains and we are not afraid to use them"

Brain:IT je IT spoločnosť založená na Slovensku v roku 2012 seniorným IT profesionálom Martinom Basilom.

Sme hrdí na fakt, že si nás do svojich tímov vyberajú najväčší dodávatelia informačných služieb na slovenskom trhu. Máme za sebou implementáciu projektov v oblasti eGovernment, kde sme zodpovedali za riadenie dodávky diela vyvíjaného internými a externými tímami, vrátane integrácií, architektúry, testovania a prevádzky. eGovernment považujeme za jednu z najväčších profesionálnych výziev, pokiaľ ide o komplexnosť projektového riadenia a náročnosť architektúry.

Okrem informačných systémov je našou vášňou hľadanie inovatívnych riešení pre rôzne druhy priemyslu. Momentálne našu energiu a vášeň smerujeme do produktu SENSONEO – inteligentného monitorovacieho riešenia založeného na ultrazvuku, a neuron:it – softvérového riešenia, ktoré poskytuje komplexné prostredie pre prácu so simulovanými/umelými neurónovými sieťami (ANN) a je použiteľný ako univerzálny nástroj na riešenie typov problémov, pri ktorých štandardné algoritmy zlyhávajú.

Naša vízia

 

V priebehu 5 rokov máme ambíciu stať sa jednou z najvýznamnejších IT spoločností v oblasti eGoverment, umelej inteligencie a pokrocilých systémov zberu a vyhodnocovania udajov  na trhu Slovenskej republiky. Chceme sa taktiež stať významným hráčom na poli umelej inteligencie a pokrocilých systémov zberu a vyhodnocovania udajov na zahraničných trhoch.

Chceme byť naďalej uznávanou a zodpovednou firmou vo vzťahu k našich zákazníkom a zamestnancom, prostredníctvom ktorých chceme posilniť naše postavenie na trhu.

Svoju činnosť chceme vykonávať tvorivo, na vysokej profesionálnej úrovni, s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť.

Je pre nás nevyhnutné naďalej budovať špičkovú výskumnú infraštruktúru a spoluprácu s excelentnými vedeckými tímami na Slovensku a v zahraničí v oblasti bioinformatiky, farmakogenomiky a obehovej ekonomiky.

 

 

 

Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2009

20_ISO22000_4c