Tím

"we have brains and we are not afraid to use them"

Tím spoločnosti tvoria skúsení projektoví manažéri a architekti s dlhoročnými skúsenosťami v riadení náročných IT projektov, programov a integrácií. Popri softvérových odborníkoch spoločnosť disponuje aj vlastným vývojovým tímom zameraným na vývoj nových inovatívnych technológií a riešení v oblasti senzoriky, dátových prenosov a komunikácie.

Využívame mnohoročné skúsenosti podporené metodikami riadenia PRINCE2, PMI, RUP a AGILE. Súčasťou riadenia našich projektov a programov je prepracovaná projektová dokumentácia a administrácia. Ovládame rozsiahle portfólio technológií a industriálnych riešení, ktoré implementujeme podľa metodiky TOGAF a RUP.
 

Team